BSE cases - Italy 2001 - 2011

 

N. FOC FOC CUM DATA PRELIEVO DATA CONFERMA CATEGORIA * RAZZA DATA DI NASCITA ** REGIONE ORIGINE
N. N. CUM SAMPLING DATE CONFIRMATION DATE TARGET GROUP * BREED DATE OF BIRTH ** REGION COUNTRY OF ORIGIN
2011                
1/2011 145 04/01/2011 17/01/2011 REG.MAC BRUNA ALPINA  18/04/1997 LOMBARDIA Italy
2009                
1/2009 143 15/07/2009 24/07/2009 REG.MAC FRISONA 04/02/1998 MOLISE Italy
2/2009 144 15/11/2009 26/11/2009 REG.MAC FRISONA 20/09/1996 LAZIO Italy
2008                
1/2008 142 17/09/2008 26/09/2008 REG.MAC FRISONA 12/07/1995 Lombardia Italy
2007                
1/2007 140 12/01/2007 24/01/2007 REG.MAC FRISONA 01/07/1997 E. Romagna Italy
2/2007 141 26/01/2007 07/02/2007 MORTA PIEMONTESE 01/10/1992 Piemonte Italy
2006                
01/2006 133 08/02/2006 21/02/2006 MAC.DIFF. FRISONA 21/01/2001 Lazio Italy
02/2006 134 04/04/2006 14/04/2006 REG.MAC FRISONA 12/07/1997 Lombardia Italy
03/2006 135 25/05/2006 07/06/2006 REG.MAC ROMAGNOLA 01/12/1999 E. Romagna Italy
04/2006 136 26/06/2006 06/07/2006 MAC.DIFF. FRISONA 02/06/1999 Lombardia Italy
05/2006 137 21/07/2006 03/08/2006 REG.MAC FRISONA 17/01/1996 Lombardia Italy
06/2006 138 16/08/2006 25/08/2006 REG.MAC FRISONA 08/12/2000 Lombardia Italy
07/2006 139 25/10/2006 06/11/2006 REG.MAC BRUNA 01/07/1992 Sicilia Italy
2005                
1/2005 125 07/03/2005 17/03/2005 REG.MAC FRISONA 01/01/1996 Lombardia Italy
2/2005 126 08/03/2005 18/03/2005 REG.MAC PIEMONTESE 01/07/1992 Piemonte Italy
3/2005 127 25/03/2005 07/04/2005 REG.MAC FRISONA 23/08/1999 Lombardia Italy
4/2005 128 11/05/2005 23/05/2005 REG.MAC FRISONA 01/04/2000 E. Romagna Italy
5/2005 129 13/06/2005 23/06/2005 REG.MAC FRISONA 01/01/1997 Veneto Italy
6/2005 130 16/06/2005 29/06/2005 REG.MAC PEZZATA ROSSA 01/01/1996 Sicilia Italy
7/2005 131 19/08/2005 31/08/2005 MAC.DIFF. FRISONA 06/01/1996 Lombardia Italy
8/2005 132 24/09/2005 05/10/2005 REG.MAC FRISONA 29/10/1999 Lombardia Italy
2004                
1/2004 118 17/02/2004 27/02/2004 MAC.URG. METICCIA 01/01/1996 Piemonte Italy
2/2004 119 21/04/2004 29/04/2004 MAC.DIFF. BRUNA 10/10/1996 Prov. Aut. Bolzano Italy
3/2004 120 17/05/2004 26/05/2004 REG.MAC FRISONA 06/11/1997 Lombardia Italy
4/2004 121 17/06/2004 02/07/2004 MORTA METICCIA 31/07/1996 Umbria Italy
5/2004 122 01/07/2004 13/07/2004 MAC.DIFF. FRISONA 17/01/1997 Piemonte Italy
6/2004 123 18/08/2004 27/08/2004 REG.MAC BRUNA 11/12/1999 Friuli Italy
7/2004 124 25/11/2004 06/12/2004 REG.MAC BRUNA 01/11/1996 Campania Italy
2003                
1/2003 87 03/01/2003 14/01/2003 MORTA PIEMONTESE 01/01/1988 Piemonte Italy
2/2003 88 21/01/2003 30/01/2003 MAC.DIFF. FRISONA 26/09/1995 Lombardia Italy
3/2003 89 24/01/2003 04/02/2003 SOSPETTO FRISONA 21/01/1995 E. Romagna Italy
4/2003 90 03/03/2003 14/03/2003 REG.MAC FRISONA 14/10/1997 Friuli Italy
5/2003 91 18/03/2003 27/03/2003 MAC.DIFF. FRISONA 09/02/1996 Lombardia Italy
6/2003 92 18/03/2003 28/03/2003 MAC.DIFF. FRISONA 24/02/1997 Piemonte Italy
7/2003 93 24/03/2003 04/04/2003 REG.MAC FRISONA 21/02/1992 Puglia Italy
8/2003 94 05/04/2003 18/04/2003 MAC.DIFF. FRISONA 10/02/1997 Lazio Italy
9/2003 95 08/04/2003 22/04/2003 MORTA FRISONA 01/04/1996 Basilicata Italy
10/2003 96 15/04/2003 29/04/2003 REG.MAC METICCIA 10/07/1993 Campania Italy
11/2003 97 15/04/2003 30/04/2003 MORTA FRISONA 05/11/1996 Campania Italy
12/2003 98 05/05/2003 14/05/2003 REG.MAC FRISONA 10/01/1996 E. Romagna Italy
13/2003 99 19/05/2003 30/05/2003 MAC.DIFF. FRISONA 15/11/1996 Lombardia Italy
14/2003 100 30/05/2003 06/06/2003 REG.MAC FRISONA 30/12/1993 Veneto Italy
15/2003 101 05/06/2003 17/06/2003 REG.MAC FRISONA 25/01/1997 Lombardia Italy
16/2003 102 24/06/2003 07/07/2003 MAC. DIFF. FRISONA 01/07/1988 Veneto Italy
17/2003 103 01/07/2003 22/07/2003 MORTA FRISONA 30/06/1996 E. Romagna Italy
18/2003 104 23/07/2003 04/08/2003 REG.MAC FRISONA 11/05/1995 E. Romagna Italy
19/2003 105 31/07/2003 11/08/2003 REG.MAC RENDENA 15/05/1996 Veneto Italy
20/2003 106 14/08/2003 26/08/2003 REG.MAC FRISONA 01/01/1995 Veneto Italy
21/2003 107 23/08/2003 02/09/2003 MAC.DIFF. FRISONA 01/07/1997 Lombardia Italy
22/2003 108 25/08/2003 10/09/2003 MORTA PEZZATA ROSSA 07/02/1998 Friuli Italy
23/2003 109 01/09/2003 12/09/2003 MAC.DIFF. FRISONA 01/07/1994 E. Romagna Italy
24/2003 110 01/10/2003 10/10/2003 REG.MAC BRUNA 12/05/1997 E. Romagna Italy
25/2003 111 03/10/2003 14/10/2003 REG.MAC FRISONA 10/04/1997 E. Romagna Italy
26/2003 112 07/10/2003 20/10/2003 REG.MAC METICCIA 06/11/1997 E. Romagna Italy
27/2003 113 07/10/2003 20/10/2003 MAC.URG. PEZZATA ROSSA 01/01/1997 Friuli Italy
28/2003 114 23/10/2003 03/11/2003 REG.MAC FRISONA 13/11/1996 Lombardia Italy
29/2203 115 28/11/2003 09/12/2003 MAC.DIFF. METICCIA 01/05/1993 Lazio Italy
30/2003 116 30/12/2003 14/01/2004 REG.MAC FRISONA 01/07/1996 E. Romagna Italy
31/2003 117 31/12/2003 14/01/2004 REG.MAC FRISONA 13/05/1996 Piemonte Italy
2002                
1/2002 51 02/01/2002 10/01/2002 MAC.DIFF. FRISONA 01/01/1995 E. Romagna Italy
2/2002 52 03/01/2002 11/01/2002 MORTA FRISONA 13/06/1995 Piemonte Italy
3/2002 53 18/01/2002 25/01/2002 REG.MAC FRISONA 24/09/1995 Lombardia Italy
4/2002 54 29/01/2002 06/02/2002 REG.MAC FRISONA 23/07/1995 Lombardia Italy
5/2002 55 29/01/2002 08/02/2002 MAC.URG. PEZZATA ROSSA 29/01/1996 Friuli Italy
6/2002 56 30/01/2002 08/02/2002 REG.MAC FRISONA 15/11/1995 Abruzzo Italy
7/2002 57 06/02/2002 15/02/2002 REG.MAC FRISONA 01/01/1997 Sicilia Italy
8/2002 58 01/03/2002 13/03/2002 REG.MAC BRUNA 20/04/1996 Veneto Italy
9/2002 59 05/03/2002 22/03/2002 MAC.URG. BRUNA 01/04/1994 Sicilia Italy
10/2002 60 21/03/2002 29/03/2002 MAC.DIFF. FRISONA 01/12/1994 E. Romagna Italy
11/2003 61 28/03/2002 10/04/2002 MORTA FRISONA 03/06/1995 E. Romagna Italy
12/2002 62 27/04/2002 03/05/2002 MAC.URG. BRUNA 28/10/1996 Prov. Aut. Bolzano Italy
13/2002 63 29/04/2002 09/05/2002 REG.MAC FRISONA 14/07/1997 Abruzzo Italy
14/2002 64 07/05/2002 14/05/2002 REG.MAC FRISONA 16/02/1997 Veneto Italy
15/2002 65 21/05/2002 29/05/2002 REG.MAC FRISONA 06/09/1995 Veneto Italy
16/2002 66 21/05/2002 30/05/2002 MORTA FRISONA 30/03/1996 Prov. Aut. Bolzano Germany
17/2002 67 28/06/2002 05/07/2002 REG.MAC PEZZATA ROSSA 24/11/1994 Piemonte Italy
18/2002 68 04/07/2002 12/07/2002 REG.MAC FRISONA 08/04/1995 Lombardia Italy
19/2002 69 08/08/2002 21/08/2002 REG.MAC FRISONA 01/01/1996 Lombardia Italy
20/2002 70 12/08/2002 21/08/2002 REG.MAC FRISONA 17/07/1996 Lombardia Italy
21/2002 71 17/08/2002 28/08/2002 MORTA FRISONA 07/01/1998 E. Romagna Italy
22/2002 72 10/09/2002 24/09/2002 MORTA METICCIA 01/01/1998 Prov. Aut. Trento Italy
23/2002 73 16/09/2002 27/09/2002 REG.MAC FRISONA 13/09/1996 Lombardia Italy
24/2002 74 24/09/2002 02/10/2002 REG.MAC BRUNA 10/08/1995 Prov. Aut. Trento Italy
25/2002 75 30/09/2002 09/10/2002 MAC.DIFF. FRISONA 17/01/1994 Lombardia Italy
26/2002 76 09/10/2002 17/10/2002 MORTA BRUNA 01/12/1996 Piemonte Italy
27/2002 77 11/10/2002 23/10/2002 REG.MAC FRISONA 09/11/1996 Friuli Italy
28/2002 78 14/10/2002 23/10/2002 MAC.URG. BRUNA 17/07/1997 Prov. Aut. Bolzano Italy
29/2002 79 29/10/2002 08/11/2002 REG.MAC METICCIA 01/01/1996 Veneto Italy
30/2002 80 31/10/2002 08/11/2002 REG.MAC FRISONA 21/11/1996 Lombardia Italy
31/2002 81 20/11/2002 28/11/2002 REG.MAC FRISONA 01/06/1996 Prov. Aut. Bolzano Denmark
32/2002 82 20/11/2002 03/12/2002 MORTA FRISONA 13/06/1996 Lazio Italy
33/2002 83 22/11/2002 03/12/2002 MAC.DIFF. FRISONA 02/02/1996 E. Romagna Italy
34/2002 84 03/12/2002 16/12/2002 REG.MAC FRISONA 23/09/1994 Lombardia Italy
35/2002 85 10/12/2002 19/12/2002 REG.MAC FRISONA 05/04/1995 Lombardia Italy
36/2002 86 18/12/2002 27/12/2002 REG.MAC BRUNA 03/07/1991 Lombardia Italy
2001                
1/2001 1 10/01/2001 16/01/2001 REG.MAC FRISONA 01/09/1994 Lombardia Italy
2/2001 2 03/02/2001 16/02/2001 MORTA FRISONA 28/01/1996 Lombardia Italy
3/2001 3 15/02/2001 22/02/2001 REG.MAC FRISONA 29/08/1995 Lombardia Italy
4/2001 4 03/02/2001 27/02/2001 MAC.URG. PEZZATA ROSSA 04/02/1997 Friuli Italy
5/2001 5 22/02/2001 01/03/2001 MORTA BRUNA 08/05/1994 Puglia Italy
6/2001 6 10/03/2001 17/03/2001 REG.MAC BRUNA 28/11/1996 Lombardia Germany
7/2001 7 15/03/2001 22/03/2001 MAC.URG. FRISONA 27/12/1994 Marche Italy
8/2001 8 17/03/2001 27/03/2001 MORTA FRISONA 26/11/1994 Lombardia Italy
9/2001 9 20/03/2001 27/03/2001 REG.MAC FRISONA 04/09/1994 Lombardia Italy
10/2001 10 20/03/2001 28/03/2001 REG.MAC FRISONA 31/03/1995 Lombardia Italy
11/2001 11 23/03/2001 30/03/2001 REG.MAC FRISONA 01/10/1995 E. Romagna Italy
12/2001 12 04/04/2001 12/04/2001 REG.MAC BRUNA 10/08/1995 Veneto Italy
13/2001 13 24/04/2001 05/05/2001 REG.MAC BRUNA 03/06/1994 Veneto Italy
14/2001 14 08/05/2001 15/05/2001 REG.MAC BRUNA 26/10/1996 Piemonte Italy
15/2001 15 15/05/2001 22/05/2001 REG.MAC FRISONA 25/07/1995 Lombardia Italy
16/2001 16 27/06/2001 04/07/2001 MAC.DIFF. BRUNA 23/12/1996 Lombardia Italy
17/2001 17 03/07/2001 11/07/2001 MAC.URG. HERENS 06/11/1987 Valle d'Aosta Italy
18/2001 18 05/07/2001 12/07/2001 MAC.DIFF. FRISONA 17/03/1996 Lombardia Italy
19/2001 19 11/07/2001 18/07/2001 REG.MAC BRUNA 25/10/1996 E. Romagna Italy
20/2001 20 13/07/2001 24/07/2001 REG.MAC FRISONA 01/10/1995 Lombardia Italy
21/2001 21 23/07/2001 31/07/2001 REG.MAC FRISONA 12/09/1995 Lombardia Italy
22/2001 22 02/08/2001 09/08/2001 REG.MAC BRUNA 10/05/1997 Lombardia Italy
23/2001 23 18/08/2001 24/08/2001 MAC.DIFF. FRISONA 31/05/1996 Lombardia Italy
24/2001 24 22/08/2001 04/09/2001 REG.MAC BRUNA 01/01/1997 Veneto Italy
25/2001 25 28/08/2001 04/09/2001 MAC.DIFF. FRISONA 09/12/1996 E. Romagna Italy
26/2001 26 28/08/2001 05/09/2001 REG.MAC FRISONA 01/09/1996 Lombardia Italy
27/2001 27 30/08/2001 11/09/2001 MAC.URG. BRUNA 14/12/1995 Prov. Aut. Bolzano Italy
28/2001 28 03/09/2001 11/09/2001 MORTA BRUNA 06/07/1997 Molise Germany
29/2001 29 06/09/2001 13/09/2001 REG.MAC FRISONA 18/02/1996 Lombardia Italy
30/200 30 12/09/2001 25/09/2001 MORTA FRISONA 16/04/1996 E. Romagna Italy
31/2001 31 20/09/2001 28/09/2001 REG.MAC FRISONA 16/05/1997 E. Romagna Italy
32/2001 32 24/09/2001 02/10/2001 REG.MAC FRISONA 28/12/1995 Lombardia Italy
33/2001 33 04/10/2001 16/10/2001 REG.MAC FRISONA 01/07/1996 Veneto Italy
34/2001 34 12/10/2001 19/10/2001 REG.MAC FRISONA 02/08/1996 Lombardia Italy
35/2001 35 17/10/2001 25/10/2001 REG.MAC BRUNA 01/06/1997 E. Romagna Italy
36/2001 36 27/10/2001 31/10/2001 REG.MAC BRUNA 02/05/1997 Sardegna Italy
37/2001 37 23/10/2001 31/10/2001 REG.MAC PEZZATA ROSSA 01/07/1995 Friuli Italy
38/2001 38 10/11/2001 15/11/2001 MAC.DIFF. PEZZATA ROSSA 01/08/1996 Piemonte Italy
39/2001 39 15/11/2001 22/11/2001 REG.MAC FRISONA 17/09/1996 Piemonte Italy
40/2001 40 19/11/2001 28/11/2001 MAC.DIFF. FRISONA 22/11/1994 Abruzzo Italy
41/2001 41 19/11/2001 28/11/2001 REG.MAC PEZZATA ROSSA 27/11/1996 Veneto Italy
42/2001 42 20/11/2001 04/12/2001 MORTA FRISONA 01/01/1996 E. Romagna Italy
43/2001 43 04/12/2001 17/12/2001 MORTA BRUNA 21/08/1996 Prov. Aut. Trento Italy
44/2001 44 11/12/2001 18/12/2001 REG.MAC FRISONA 13/09/1995 Lombardia Italy
45/2001 45 07/12/2001 19/12/2001 MORTA FRISONA 30/11/1993 Toscana Italy
46/2001 46 13/12/2001 21/12/2001 REG.MAC FRISONA 23/04/1997 Sicilia Italy
47/2001 47 17/12/2001 28/12/2001 REG.MAC FRISONA 01/10/1996 Friuli Italy
48/2001 48 19/12/2001 28/12/2001 MORTA PEZZATA ROSSA 01/01/1995 Puglia Italy
49/2001 49 22/12/2001 03/01/2002 REG.MAC FRISONA 17/11/1996 E. Romagna Italy
50/2001 50 28/12/2001 08/01/2002 MAC.DIFF. FRISONA 13/08/1994 Veneto Italy
N. FOC FOC CUM DATA PRELIEVO DATA CONFERMA CATEGORIA * RAZZA DATA DI NASCITA ** REGIONE ORIGINE
N. N. CUM SAMPLING DATE CONFIRMATION DATE TARGET GROUP * BREED DATE OF BIRTH ** REGION COUNTRY OF ORIGIN
2008                
1/2008 142 17/09/2008 26/09/2008 REG.MAC FRISONA 12/07/1995 Lombardia Italy
2007                
1/2007 140 12/01/2007 24/01/2007 REG.MAC FRISONA 01/07/1997 E. Romagna Italy
2/2007 141 26/01/2007 07/02/2007 MORTA PIEMONTESE 01/10/1992 Piemonte Italy
2006                
01/2006 133 08/02/2006 21/02/2006 MAC.DIFF. FRISONA 21/01/2001 Lazio Italy
02/2006 134 04/04/2006 14/04/2006 REG.MAC FRISONA 12/07/1997 Lombardia Italy
03/2006 135 25/05/2006 07/06/2006 REG.MAC ROMAGNOLA 01/12/1999 E. Romagna Italy
04/2006 136 26/06/2006 06/07/2006 MAC.DIFF. FRISONA 02/06/1999 Lombardia Italy
05/2006 137 21/07/2006 03/08/2006 REG.MAC FRISONA 17/01/1996 Lombardia Italy
06/2006 138 16/08/2006 25/08/2006 REG.MAC FRISONA 08/12/2000 Lombardia Italy
07/2006 139 25/10/2006 06/11/2006 REG.MAC BRUNA 01/07/1992 Sicilia Italy
2005                
1/2005 125 07/03/2005 17/03/2005 REG.MAC FRISONA 01/01/1996 Lombardia Italy
2/2005 126 08/03/2005 18/03/2005 REG.MAC PIEMONTESE 01/07/1992 Piemonte Italy
3/2005 127 25/03/2005 07/04/2005 REG.MAC FRISONA 23/08/1999 Lombardia Italy
4/2005 128 11/05/2005 23/05/2005 REG.MAC FRISONA 01/04/2000 E. Romagna Italy
5/2005 129 13/06/2005 23/06/2005 REG.MAC FRISONA 01/01/1997 Veneto Italy
6/2005 130 16/06/2005 29/06/2005 REG.MAC PEZZATA ROSSA 01/01/1996 Sicilia Italy
7/2005 131 19/08/2005 31/08/2005 MAC.DIFF. FRISONA 06/01/1996 Lombardia Italy
8/2005 132 24/09/2005 05/10/2005 REG.MAC FRISONA 29/10/1999 Lombardia Italy
2004                
1/2004 118 17/02/2004 27/02/2004 MAC.URG. METICCIA 01/01/1996 Piemonte Italy
2/2004 119 21/04/2004 29/04/2004 MAC.DIFF. BRUNA 10/10/1996 Prov. Aut. Bolzano Italy
3/2004 120 17/05/2004 26/05/2004 REG.MAC FRISONA 06/11/1997 Lombardia Italy
4/2004 121 17/06/2004 02/07/2004 MORTA METICCIA 31/07/1996 Umbria Italy
5/2004 122 01/07/2004 13/07/2004 MAC.DIFF. FRISONA 17/01/1997 Piemonte Italy
6/2004 123 18/08/2004 27/08/2004 REG.MAC BRUNA 11/12/1999 Friuli Italy
7/2004 124 25/11/2004 06/12/2004 REG.MAC BRUNA 01/11/1996 Campania Italy
2003                
1/2003 87 03/01/2003 14/01/2003 MORTA PIEMONTESE 01/01/1988 Piemonte Italy
2/2003 88 21/01/2003 30/01/2003 MAC.DIFF. FRISONA 26/09/1995 Lombardia Italy
3/2003 89 24/01/2003 04/02/2003 SOSPETTO FRISONA 21/01/1995 E. Romagna Italy
4/2003 90 03/03/2003 14/03/2003 REG.MAC FRISONA 14/10/1997 Friuli Italy
5/2003 91 18/03/2003 27/03/2003 MAC.DIFF. FRISONA 09/02/1996 Lombardia Italy
6/2003 92 18/03/2003 28/03/2003 MAC.DIFF. FRISONA 24/02/1997 Piemonte Italy
7/2003 93 24/03/2003 04/04/2003 REG.MAC FRISONA 21/02/1992 Puglia Italy
8/2003 94 05/04/2003 18/04/2003 MAC.DIFF. FRISONA 10/02/1997 Lazio Italy
9/2003 95 08/04/2003 22/04/2003 MORTA FRISONA 01/04/1996 Basilicata Italy
10/2003 96 15/04/2003 29/04/2003 REG.MAC METICCIA 10/07/1993 Campania Italy
11/2003 97 15/04/2003 30/04/2003 MORTA FRISONA 05/11/1996 Campania Italy
12/2003 98 05/05/2003 14/05/2003 REG.MAC FRISONA 10/01/1996 E. Romagna Italy
13/2003 99 19/05/2003 30/05/2003 MAC.DIFF. FRISONA 15/11/1996 Lombardia Italy
14/2003 100 30/05/2003 06/06/2003 REG.MAC FRISONA 30/12/1993 Veneto Italy
15/2003 101 05/06/2003 17/06/2003 REG.MAC FRISONA 25/01/1997 Lombardia Italy
16/2003 102 24/06/2003 07/07/2003 MAC. DIFF. FRISONA 01/07/1988 Veneto Italy
17/2003 103 01/07/2003 22/07/2003 MORTA FRISONA 30/06/1996 E. Romagna Italy
18/2003 104 23/07/2003 04/08/2003 REG.MAC FRISONA 11/05/1995 E. Romagna Italy
19/2003 105 31/07/2003 11/08/2003 REG.MAC RENDENA 15/05/1996 Veneto Italy
20/2003 106 14/08/2003 26/08/2003 REG.MAC FRISONA 01/01/1995 Veneto Italy
21/2003 107 23/08/2003 02/09/2003 MAC.DIFF. FRISONA 01/07/1997 Lombardia Italy
22/2003 108 25/08/2003 10/09/2003 MORTA PEZZATA ROSSA 07/02/1998 Friuli Italy
23/2003 109 01/09/2003 12/09/2003 MAC.DIFF. FRISONA 01/07/1994 E. Romagna Italy
24/2003 110 01/10/2003 10/10/2003 REG.MAC BRUNA 12/05/1997 E. Romagna Italy
25/2003 111 03/10/2003 14/10/2003 REG.MAC FRISONA 10/04/1997 E. Romagna Italy
26/2003 112 07/10/2003 20/10/2003 REG.MAC METICCIA 06/11/1997 E. Romagna Italy
27/2003 113 07/10/2003 20/10/2003 MAC.URG. PEZZATA ROSSA 01/01/1997 Friuli Italy
28/2003 114 23/10/2003 03/11/2003 REG.MAC FRISONA 13/11/1996 Lombardia Italy
29/2203 115 28/11/2003 09/12/2003 MAC.DIFF. METICCIA 01/05/1993 Lazio Italy
30/2003 116 30/12/2003 14/01/2004 REG.MAC FRISONA 01/07/1996 E. Romagna Italy
31/2003 117 31/12/2003 14/01/2004 REG.MAC FRISONA 13/05/1996 Piemonte Italy
2002                
1/2002 51 02/01/2002 10/01/2002 MAC.DIFF. FRISONA 01/01/1995 E. Romagna Italy
2/2002 52 03/01/2002 11/01/2002 MORTA FRISONA 13/06/1995 Piemonte Italy
3/2002 53 18/01/2002 25/01/2002 REG.MAC FRISONA 24/09/1995 Lombardia Italy
4/2002 54 29/01/2002 06/02/2002 REG.MAC FRISONA 23/07/1995 Lombardia Italy
5/2002 55 29/01/2002 08/02/2002 MAC.URG. PEZZATA ROSSA 29/01/1996 Friuli Italy
6/2002 56 30/01/2002 08/02/2002 REG.MAC FRISONA 15/11/1995 Abruzzo Italy
7/2002 57 06/02/2002 15/02/2002 REG.MAC FRISONA 01/01/1997 Sicilia Italy
8/2002 58 01/03/2002 13/03/2002 REG.MAC BRUNA 20/04/1996 Veneto Italy
9/2002 59 05/03/2002 22/03/2002 MAC.URG. BRUNA 01/04/1994 Sicilia Italy
10/2002 60 21/03/2002 29/03/2002 MAC.DIFF. FRISONA 01/12/1994 E. Romagna Italy
11/2003 61 28/03/2002 10/04/2002 MORTA FRISONA 03/06/1995 E. Romagna Italy
12/2002 62 27/04/2002 03/05/2002 MAC.URG. BRUNA 28/10/1996 Prov. Aut. Bolzano Italy
13/2002 63 29/04/2002 09/05/2002 REG.MAC FRISONA 14/07/1997 Abruzzo Italy
14/2002 64 07/05/2002 14/05/2002 REG.MAC FRISONA 16/02/1997 Veneto Italy
15/2002 65 21/05/2002 29/05/2002 REG.MAC FRISONA 06/09/1995 Veneto Italy
16/2002 66 21/05/2002 30/05/2002 MORTA FRISONA 30/03/1996 Prov. Aut. Bolzano Germany
17/2002 67 28/06/2002 05/07/2002 REG.MAC PEZZATA ROSSA 24/11/1994 Piemonte Italy
18/2002 68 04/07/2002 12/07/2002 REG.MAC FRISONA 08/04/1995 Lombardia Italy
19/2002 69 08/08/2002 21/08/2002 REG.MAC FRISONA 01/01/1996 Lombardia Italy
20/2002 70 12/08/2002 21/08/2002 REG.MAC FRISONA 17/07/1996 Lombardia Italy
21/2002 71 17/08/2002 28/08/2002 MORTA FRISONA 07/01/1998 E. Romagna Italy
22/2002 72 10/09/2002 24/09/2002 MORTA METICCIA 01/01/1998 Prov. Aut. Trento Italy
23/2002 73 16/09/2002 27/09/2002 REG.MAC FRISONA 13/09/1996 Lombardia Italy
24/2002 74 24/09/2002 02/10/2002 REG.MAC BRUNA 10/08/1995 Prov. Aut. Trento Italy
25/2002 75 30/09/2002 09/10/2002 MAC.DIFF. FRISONA 17/01/1994 Lombardia Italy
26/2002 76 09/10/2002 17/10/2002 MORTA BRUNA 01/12/1996 Piemonte Italy
27/2002 77 11/10/2002 23/10/2002 REG.MAC FRISONA 09/11/1996 Friuli Italy
28/2002 78 14/10/2002 23/10/2002 MAC.URG. BRUNA 17/07/1997 Prov. Aut. Bolzano Italy
29/2002 79 29/10/2002 08/11/2002 REG.MAC METICCIA 01/01/1996 Veneto Italy
30/2002 80 31/10/2002 08/11/2002 REG.MAC FRISONA 21/11/1996 Lombardia Italy
31/2002 81 20/11/2002 28/11/2002 REG.MAC FRISONA 01/06/1996 Prov. Aut. Bolzano Denmark
32/2002 82 20/11/2002 03/12/2002 MORTA FRISONA 13/06/1996 Lazio Italy
33/2002 83 22/11/2002 03/12/2002 MAC.DIFF. FRISONA 02/02/1996 E. Romagna Italy
34/2002 84 03/12/2002 16/12/2002 REG.MAC FRISONA 23/09/1994 Lombardia Italy
35/2002 85 10/12/2002 19/12/2002 REG.MAC FRISONA 05/04/1995 Lombardia Italy
36/2002 86 18/12/2002 27/12/2002 REG.MAC BRUNA 03/07/1991 Lombardia Italy
2001                
1/2001 1 10/01/2001 16/01/2001 REG.MAC FRISONA 01/09/1994 Lombardia Italy
2/2001 2 03/02/2001 16/02/2001 MORTA FRISONA 28/01/1996 Lombardia Italy
3/2001 3 15/02/2001 22/02/2001 REG.MAC FRISONA 29/08/1995 Lombardia Italy
4/2001 4 03/02/2001 27/02/2001 MAC.URG. PEZZATA ROSSA 04/02/1997 Friuli Italy
5/2001 5 22/02/2001 01/03/2001 MORTA BRUNA 08/05/1994 Puglia Italy
6/2001 6 10/03/2001 17/03/2001 REG.MAC BRUNA 28/11/1996 Lombardia Germany
7/2001 7 15/03/2001 22/03/2001 MAC.URG. FRISONA 27/12/1994 Marche Italy
8/2001 8 17/03/2001 27/03/2001 MORTA FRISONA 26/11/1994 Lombardia Italy
9/2001 9 20/03/2001 27/03/2001 REG.MAC FRISONA 04/09/1994 Lombardia Italy
10/2001 10 20/03/2001 28/03/2001 REG.MAC FRISONA 31/03/1995 Lombardia Italy
11/2001 11 23/03/2001 30/03/2001 REG.MAC FRISONA 01/10/1995 E. Romagna Italy
12/2001 12 04/04/2001 12/04/2001 REG.MAC BRUNA 10/08/1995 Veneto Italy
13/2001 13 24/04/2001 05/05/2001 REG.MAC BRUNA 03/06/1994 Veneto Italy
14/2001 14 08/05/2001 15/05/2001 REG.MAC BRUNA 26/10/1996 Piemonte Italy
15/2001 15 15/05/2001 22/05/2001 REG.MAC FRISONA 25/07/1995 Lombardia Italy
16/2001 16 27/06/2001 04/07/2001 MAC.DIFF. BRUNA 23/12/1996 Lombardia Italy
17/2001 17 03/07/2001 11/07/2001 MAC.URG. HERENS 06/11/1987 Valle d'Aosta Italy
18/2001 18 05/07/2001 12/07/2001 MAC.DIFF. FRISONA 17/03/1996 Lombardia Italy
19/2001 19 11/07/2001 18/07/2001 REG.MAC BRUNA 25/10/1996 E. Romagna Italy
20/2001 20 13/07/2001 24/07/2001 REG.MAC FRISONA 01/10/1995 Lombardia Italy
21/2001 21 23/07/2001 31/07/2001 REG.MAC FRISONA 12/09/1995 Lombardia Italy
22/2001 22 02/08/2001 09/08/2001 REG.MAC BRUNA 10/05/1997 Lombardia Italy
23/2001 23 18/08/2001 24/08/2001 MAC.DIFF. FRISONA 31/05/1996 Lombardia Italy
24/2001 24 22/08/2001 04/09/2001 REG.MAC BRUNA 01/01/1997 Veneto Italy
25/2001 25 28/08/2001 04/09/2001 MAC.DIFF. FRISONA 09/12/1996 E. Romagna Italy
26/2001 26 28/08/2001 05/09/2001 REG.MAC FRISONA 01/09/1996 Lombardia Italy
27/2001 27 30/08/2001 11/09/2001 MAC.URG. BRUNA 14/12/1995 Prov. Aut. Bolzano Italy
28/2001 28 03/09/2001 11/09/2001 MORTA BRUNA 06/07/1997 Molise Germany
29/2001 29 06/09/2001 13/09/2001 REG.MAC FRISONA 18/02/1996 Lombardia Italy
30/200 30 12/09/2001 25/09/2001 MORTA FRISONA 16/04/1996 E. Romagna Italy
31/2001 31 20/09/2001 28/09/2001 REG.MAC FRISONA 16/05/1997 E. Romagna Italy
32/2001 32 24/09/2001 02/10/2001 REG.MAC FRISONA 28/12/1995 Lombardia Italy
33/2001 33 04/10/2001 16/10/2001 REG.MAC FRISONA 01/07/1996 Veneto Italy
34/2001 34 12/10/2001 19/10/2001 REG.MAC FRISONA 02/08/1996 Lombardia Italy
35/2001 35 17/10/2001 25/10/2001 REG.MAC BRUNA 01/06/1997 E. Romagna Italy
36/2001 36 27/10/2001 31/10/2001 REG.MAC BRUNA 02/05/1997 Sardegna Italy
37/2001 37 23/10/2001 31/10/2001 REG.MAC PEZZATA ROSSA 01/07/1995 Friuli Italy
38/2001 38 10/11/2001 15/11/2001 MAC.DIFF. PEZZATA ROSSA 01/08/1996 Piemonte Italy
39/2001 39 15/11/2001 22/11/2001 REG.MAC FRISONA 17/09/1996 Piemonte Italy
40/2001 40 19/11/2001 28/11/2001 MAC.DIFF. FRISONA 22/11/1994 Abruzzo Italy
41/2001 41 19/11/2001 28/11/2001 REG.MAC PEZZATA ROSSA 27/11/1996 Veneto Italy
42/2001 42 20/11/2001 04/12/2001 MORTA FRISONA 01/01/1996 E. Romagna Italy
43/2001 43 04/12/2001 17/12/2001 MORTA BRUNA 21/08/1996 Prov. Aut. Trento Italy
44/2001 44 11/12/2001 18/12/2001 REG.MAC FRISONA 13/09/1995 Lombardia Italy
45/2001 45 07/12/2001 19/12/2001 MORTA FRISONA 30/11/1993 Toscana Italy
46/2001 46 13/12/2001 21/12/2001 REG.MAC FRISONA 23/04/1997 Sicilia Italy
47/2001 47 17/12/2001 28/12/2001 REG.MAC FRISONA 01/10/1996 Friuli Italy
48/2001 48 19/12/2001 28/12/2001 MORTA PEZZATA ROSSA 01/01/1995 Puglia Italy
49/2001 49 22/12/2001 03/01/2002 REG.MAC FRISONA 17/11/1996 E. Romagna Italy
50/2001 50 28/12/2001 08/01/2002 MAC.DIFF. FRISONA 13/08/1994 Veneto Italy
  • REG.MAC. = animale sottoposto a Regolare Macellazione;
  • MAC.DIFF. = animale sottoposto a Macellazione differita (presenza di sintomatologia non specifica alla visita pre-macellazione);
  • MAC.URG. = animale sottoposto a Macellazione d'urgenza;
  • MORTA= animale morto in allevamento o durante il trasporto.

* Target group:

  • REG.MAC. = healthy slaughtered animals;
  • MAC.DIFF. = animals with clinical signs at ante mortem (not BSE suspect, non-specific signs);
  • MAC.URG. = emergency slaughtered animals;
  • MORTA= fallen stock.

** Gli animali nati dopo l'entrata in vigore di norme che vietano la sommistrazione di farine proteiche derivate da carne e ossa di ruminanti o di mammiferi vengono comunemente definiti BAB (Born After Ban) cioè "Nati dopo il divieto"; in Italia la prima norma emanata in tal senso è l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 28 luglio 1994, nel nostro paese sono pertanto da considerarsi BAB gli animali nati dopo il 15 Settembre 1994 data di pubblicazione e di entrata in vigore di detta Ordinanza.

** "BAB animals" are animals Born After Ban on feeding mammalian protein to ruminants. In Italy the first Ban was approved on 28 July 1994 and enforced from 15 September 1994, therefore we consider as BAB animals born after 15 September 1994

Pin It

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Informativa completa